partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Pojawiło się wydawnictwo z ujednoliconym tekstem Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aktualizacja obejmuje stan na dzień 8 grudnia 2017 r. i posiada praktyczny, poręczny format.
Wydawnictwo opracowano  dzięki staraniom MPOIA RP, a opublikowano w ramach wspólnej inicjatywy Izb Okręgowych: Małopolskiej, Śląskiej i Świętokrzyskiej.

Egzemplarze Warunków (do wyczerpania nakładu) dostępne są w Biurze dla członków MPOIA RP (bezpłatnie). Ogólnie dostępny jest natomiast plik pdf tego wydawnictwa.
 

Plik do tekstu pod poniższym linkiem: 
warunki techniczne

 Więcej aktualności