partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 17 lutego w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu na projekt Małopolskiego Centrum Nauki. Wyniki zamieszczamy poniżej
 
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że był to konkurs, w którym MPOIA RP została zaproszona do konsultacji założeń konkursowych i zapisów Regulaminu a także pierwszy, w którym przedstawiciel MPOIA RP (kol. Witold Zieliński – wiceprzewodniczący Rady) był członkiem składu sędziowskiego.