partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 8 lutego odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień projektowych. Grupa 65 architektów odebrała je z rąk przedstawicieli MPOIA. Na uroczystości obecni byli: Stanisław Nesterski - wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz członkowie Rady: M. Tarko, W. Zieliński, W. Dobrzański oraz M. Janik.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!
  • 00
  • 05
  • 06
  • 38
  • 71
  • 73
  • 84
  • 85
  • 89
  • 92