partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 24 marca 2018 r. w siedzibie MPOIA RP odbędzie się IV Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Rozpocznie się tym samym nowa – piąta kadencja władz MPOIA RP.
 
  1. Regulamin Zjazdu
  2. Podział na obwody