partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Rada Małopolskiej OIA RP ogłasza nabór do Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych w celu reprezentowania Izby podczas egzaminów dyplomowych na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pisemne zgłoszenia należy przesłać do biuro MPOIA RP w terminie do 24.01.2018 roku.

Regulamin KEZ znajduje się na stronie: http://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/ksztalcenie/1051-kolegium-egzaminatorow-zewnetrznychWięcej aktualności