partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Dziś tj. 8.12.2017 r w Dzienniku Ustaw poz 2285 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

  • Przepisy ogólne,
  • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
  • Budynki i pomieszczenia,
  • Wyposażenie techniczne budynków,
  • Bezpieczeństwo pożarowe,
  • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Do pobrania Dz.U. 2017 poz. 2285.