partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 30 listopada 2017 r. na Wydziale Architektury Politechnice Krakowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z delegacją Royal Institute of British Architects (RIBA) wizytująca krakowską uczelnię.

Architekci omówili zagadnienia dotyczące trybu i jakości przeprowadzania egzaminów dyplomowych, udziału w nich zewnętrznych egzaminatorów a także zasadności dwustopniowego programu studiów w kontekście procesu kształcenia architektów i potrzeb rynku pracy.

W szczególności przekazane uwagi dotyczyły:

  1. Różnic pomiędzy dyplomem inżynierskim a magisterskim oraz sugerowanych zmian polegających na uproszczeniu pracy przygotowanej na etapie dyplomu inżynierskiego,
  2. Rozdzielenia obrony dyplomu od egzaminu magisterskiego - na przykład w ten sposób, aby egzamin przeprowadzany był na zakończenie semestru zimowego,
  3. Konieczności sukcesywnej aktualizacji listy pytań egzaminacyjnych,
  4. Wyeliminowania wymagania (wynikającego wyłącznie z wewnętrznych uregulowań wydziału), aby promotorem pracy dyplomowej mógł być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy,
  5. Konieczności wprowadzenia regularnych spotkań (na przykład raz w roku) egzaminatorów zewnętrznych z władzami wydziału podczas których dokonano by omówienia poziomu egzaminów oraz realizacji wskazań i uwag egzaminatorów zewnętrznych.

Radę MPOIA reprezentowali między innymi  kol. arch. Piotr Chuchacz i arch. Jarosław Wilk.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP