partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 30 listopada 2017 r. na Wydziale Architektury Politechnice Krakowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z delegacją Royal Institute of British Architects (RIBA) wizytująca krakowską uczelnię.

Architekci omówili zagadnienia dotyczące trybu i jakości przeprowadzania egzaminów dyplomowych, udziału w nich zewnętrznych egzaminatorów a także zasadności dwustopniowego programu studiów w kontekście procesu kształcenia architektów i potrzeb rynku pracy.

W szczególności przekazane uwagi dotyczyły:

  1. Różnic pomiędzy dyplomem inżynierskim a magisterskim oraz sugerowanych zmian polegających na uproszczeniu pracy przygotowanej na etapie dyplomu inżynierskiego,
  2. Rozdzielenia obrony dyplomu od egzaminu magisterskiego - na przykład w ten sposób, aby egzamin przeprowadzany był na zakończenie semestru zimowego,
  3. Konieczności sukcesywnej aktualizacji listy pytań egzaminacyjnych,
  4. Wyeliminowania wymagania (wynikającego wyłącznie z wewnętrznych uregulowań wydziału), aby promotorem pracy dyplomowej mógł być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy,
  5. Konieczności wprowadzenia regularnych spotkań (na przykład raz w roku) egzaminatorów zewnętrznych z władzami wydziału podczas których dokonano by omówienia poziomu egzaminów oraz realizacji wskazań i uwag egzaminatorów zewnętrznych.

Radę MPOIA reprezentowali między innymi  kol. arch. Piotr Chuchacz i arch. Jarosław Wilk.