partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

W dniu 14 listopada minister Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie o zmianie warunków technicznych. Tym samym - zapowiadana od dawna zmiana - nastąpiła. Rozporządzenie opublikowane będzie (zgodnie za załączoną informacją ze strony RCL) 8 grudnia. Celem zapoznania się z treścią informacji należy skorzystać z podanego linku: http://mib.gov.pl/2-WT2018.htm 
W zakończeniu informacje znajduje się plik do pobrania z prezentacją MiIB zawierającą omówienie planowanych zmian z towarzyszącym im graficznym wyjaśnieniem zagadnienia.
W opublikowanym dokumencie (na str. 28) znajduje się data 1 stycznia 2018 r jako termin wejścia w życie obowiązywania przepisu. Wskazany jest także wyjątek - §104 wt (dotyczący dojazdów i stanowisk postojowych w garażach) obowiązywać będzie później - 12 miesięcy od daty ogłoszenia.
 
 
Przypominamy także, że w ślad za zapowiedzią spodziewanej nowelizacji - MPOIA organizuje szkolenie
pt:
"Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – część I". Prowadzić je będzie Grzegorz Jachym, architekt IARP, członek Zespołu ds Legislacji przy MPOIA oraz Rady Legislacyjnej przy KRIA
 
Termin: poniedziałek 27.11.2017 godzina 17.00
 
Dla osób, które znajdę się na liście rezerwowej - przygotowane zostało szkolenie dodatkowe, które odbędzie się 11 grudnia.
 
Istnieje możliwość oglądania transmisji szkolenia poprzez internet.

 

 
 


Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach