partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 14 listopada minister Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie o zmianie warunków technicznych. Tym samym - zapowiadana od dawna zmiana - nastąpiła. Rozporządzenie opublikowane będzie (zgodnie za załączoną informacją ze strony RCL) 8 grudnia. Celem zapoznania się z treścią informacji należy skorzystać z podanego linku: http://mib.gov.pl/2-WT2018.htm 
W zakończeniu informacje znajduje się plik do pobrania z prezentacją MiIB zawierającą omówienie planowanych zmian z towarzyszącym im graficznym wyjaśnieniem zagadnienia.
W opublikowanym dokumencie (na str. 28) znajduje się data 1 stycznia 2018 r jako termin wejścia w życie obowiązywania przepisu. Wskazany jest także wyjątek - §104 wt (dotyczący dojazdów i stanowisk postojowych w garażach) obowiązywać będzie później - 12 miesięcy od daty ogłoszenia.
 
 
Przypominamy także, że w ślad za zapowiedzią spodziewanej nowelizacji - MPOIA organizuje szkolenie
pt:
"Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – część I". Prowadzić je będzie Grzegorz Jachym, architekt IARP, członek Zespołu ds Legislacji przy MPOIA oraz Rady Legislacyjnej przy KRIA
 
Termin: poniedziałek 27.11.2017 godzina 17.00
 
Dla osób, które znajdę się na liście rezerwowej - przygotowane zostało szkolenie dodatkowe, które odbędzie się 11 grudnia.
 
Istnieje możliwość oglądania transmisji szkolenia poprzez internet.

 

 
 


Więcej aktualności