partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 14 listopada minister Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie o zmianie warunków technicznych. Tym samym - zapowiadana od dawna zmiana - nastąpiła. Rozporządzenie opublikowane będzie (zgodnie za załączoną informacją ze strony RCL) 8 grudnia. Celem zapoznania się z treścią informacji należy skorzystać z podanego linku: http://mib.gov.pl/2-WT2018.htm 
W zakończeniu informacje znajduje się plik do pobrania z prezentacją MiIB zawierającą omówienie planowanych zmian z towarzyszącym im graficznym wyjaśnieniem zagadnienia.
W opublikowanym dokumencie (na str. 28) znajduje się data 1 stycznia 2018 r jako termin wejścia w życie obowiązywania przepisu. Wskazany jest także wyjątek - §104 wt (dotyczący dojazdów i stanowisk postojowych w garażach) obowiązywać będzie później - 12 miesięcy od daty ogłoszenia.
 
 
Przypominamy także, że w ślad za zapowiedzią spodziewanej nowelizacji - MPOIA organizuje szkolenie
pt:
"Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – część I". Prowadzić je będzie Grzegorz Jachym, architekt IARP, członek Zespołu ds Legislacji przy MPOIA oraz Rady Legislacyjnej przy KRIA
 
Termin: poniedziałek 27.11.2017 godzina 17.00
 
Dla osób, które znajdę się na liście rezerwowej - przygotowane zostało szkolenie dodatkowe, które odbędzie się 11 grudnia.
 
Istnieje możliwość oglądania transmisji szkolenia poprzez internet.

 

 
 


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP