partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia uczestnictwa


Harmonogram XI Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej

– Kraków 2017 –

marzec–czerwiec 2017 – przygotowanie XI edycji MDEA, wybór miejsca na Galę Finałową;

– analiza wybranych obiektów pod kątem możliwości ekspozycyjnych, event’owych, finansowych itp.

7 września 2017 – otwarcie XI MDEA, ogłoszenie Konkursu DiOMM,

7–30 września 2017

– nabór uczestników, wysyłanie zaproszeń i materiałów konkursowych do małopolskich szkół, biorących udział we wcześniejszych edycjach oraz do innych, zainteresowanych konkursem

– przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa, uzgadnianie terminów prelekcji

– kompletowanie zespołu realizującego Konkurs

– pozyskiwanie sponsorów, wybór tegorocznych nagród rzeczowych

– opracowanie prezentacji i materiałów pomocniczych na prelekcje

20 września 2017, godz. 16:15 – spotkanie z prelegentami

2–09 października 2017 – prelekcje architektów w szkołach

do 19 października 2017 – realizacja prac konkursowych przez dzieci

19 października 2017, godz. 15:00 – termin złożenia prac konkursowych w Izbie Architektów

(MpOIA, Kraków, ul. Kraszewskiego 36); osobiście, za pośrednictwem architekta prowadzącego prelekcję ewent. przesyłką – z zastrzeżeniem, że do konkursu zakwalifikowane są wyłącznie te prace, które znajdują się w Izbie w chwili rozpoczęcia obrad Sądu Konkursowego.

19 października 2017, godz. 16:00 – obrady Sądu Konkursowego (MpOIA – duża sala)

20 października - 20 listopada 2017

– promocja MDEA i Konkursu DiOMM

– opracowywanie materiałów

20 listopada 2017 – montaż wystawy, organizacja Gali Finałowej

21 listopada 2017, godz. 12:00 – Gala Finałowa XI MDEA_Kraków 2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, (Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1);

– wręczenie nagród laureatom konkursu DiOMM, otwarcie wystawy pokonkursowej;

– oficjalne zamknięcie XI MDEA.