partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia uczestnictwa


Harmonogram XI Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej

– Kraków 2017 –

marzec–czerwiec 2017 – przygotowanie XI edycji MDEA, wybór miejsca na Galę Finałową;

– analiza wybranych obiektów pod kątem możliwości ekspozycyjnych, event’owych, finansowych itp.

7 września 2017 – otwarcie XI MDEA, ogłoszenie Konkursu DiOMM,

7–30 września 2017

– nabór uczestników, wysyłanie zaproszeń i materiałów konkursowych do małopolskich szkół, biorących udział we wcześniejszych edycjach oraz do innych, zainteresowanych konkursem

– przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa, uzgadnianie terminów prelekcji

– kompletowanie zespołu realizującego Konkurs

– pozyskiwanie sponsorów, wybór tegorocznych nagród rzeczowych

– opracowanie prezentacji i materiałów pomocniczych na prelekcje

20 września 2017, godz. 16:15 – spotkanie z prelegentami

2–09 października 2017 – prelekcje architektów w szkołach

do 19 października 2017 – realizacja prac konkursowych przez dzieci

19 października 2017, godz. 15:00 – termin złożenia prac konkursowych w Izbie Architektów

(MpOIA, Kraków, ul. Kraszewskiego 36); osobiście, za pośrednictwem architekta prowadzącego prelekcję ewent. przesyłką – z zastrzeżeniem, że do konkursu zakwalifikowane są wyłącznie te prace, które znajdują się w Izbie w chwili rozpoczęcia obrad Sądu Konkursowego.

19 października 2017, godz. 16:00 – obrady Sądu Konkursowego (MpOIA – duża sala)

20 października - 20 listopada 2017

– promocja MDEA i Konkursu DiOMM

– opracowywanie materiałów

20 listopada 2017 – montaż wystawy, organizacja Gali Finałowej

21 listopada 2017, godz. 12:00 – Gala Finałowa XI MDEA_Kraków 2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, (Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1);

– wręczenie nagród laureatom konkursu DiOMM, otwarcie wystawy pokonkursowej;

– oficjalne zamknięcie XI MDEA.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP