partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

11 maja 2017 r. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zorganizowała w punkcie Informacyjnym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Nowym Sączu szkolenie: “Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane – część II”. Szkolenie prowadził kpt. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek  - specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych KW PSP w Krakowie. W szkoleniu wzięło udział 12 zgłoszonych Architektów z rejonu Sądecczyzny. Szkolenie miało charakter prezentacji multimedialnej z licznymi pytaniami i omawianiem konkretnych problemów. Cały cykl szkoleń ppoż obejmuje cztery szkolenia wyczerpujące w całości podstawową tematykę przeciwpożarową zawartą w przepisach.


Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP realizując zadanie ustawicznego kształcenia swoich członków, prowadzi regularne szkolenia z zakresu prawa, które odbywają się w siedzibie MPOIA w Krakowie. W celu dotarcia z ofertą szkoleń do szerszego grona Architektów, MPOIA udostępnia w internecie szkolenia za pośrednictwem serwisu YOU TUBE oraz w siedzibie MOIIB w Nowym Sączu. Liczymy na uczestnictwo większej liczby osób w szkoleniach o tak ważnej tematyce.

 

  • 1
  • 2
  • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP