partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

11 maja 2017 r. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zorganizowała w punkcie Informacyjnym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Nowym Sączu szkolenie: “Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane – część II”. Szkolenie prowadził kpt. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek  - specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych KW PSP w Krakowie. W szkoleniu wzięło udział 12 zgłoszonych Architektów z rejonu Sądecczyzny. Szkolenie miało charakter prezentacji multimedialnej z licznymi pytaniami i omawianiem konkretnych problemów. Cały cykl szkoleń ppoż obejmuje cztery szkolenia wyczerpujące w całości podstawową tematykę przeciwpożarową zawartą w przepisach.


Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP realizując zadanie ustawicznego kształcenia swoich członków, prowadzi regularne szkolenia z zakresu prawa, które odbywają się w siedzibie MPOIA w Krakowie. W celu dotarcia z ofertą szkoleń do szerszego grona Architektów, MPOIA udostępnia w internecie szkolenia za pośrednictwem serwisu YOU TUBE oraz w siedzibie MOIIB w Nowym Sączu. Liczymy na uczestnictwo większej liczby osób w szkoleniach o tak ważnej tematyce.

 

  • 1
  • 2
  • 3