partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,

 
Z upoważnienia Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, Arch. Krzysztofa Nowaka, w załączeniu przekazujemy pismo Przewodniczącego Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu Izby Architektów RP, arch. Janusza Gąsiorowskiego, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu modernizacji budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 


Więcej aktualności