partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
 

Współpraca MPOIA RP i MOIIB

 

W środę, 9 lutego 2022 r., w siedzibie Małopolskiej OIA RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiono i podsumowano działania podejmowane w mijającej kadencji.

Obie Izby współpracowały na sześciu polach aktywności:

  1. Konferencja tematyczna, którą MPOIA RP organizuje od wielu lat.
  2. Małopolskie Warsztaty Inżyniera, których organizatorem jest MOIIB. Jesteśmy po pierwszej edycji warsztatów.
  3. Grupa robocza analizująca aspekty związane z praktyką prawa inwestycyjnego. Grupę tą, odpowiednio do tematyki podejmowanych zagadnień, tworzą przedstawiciele: Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich o/Kraków
  4. Robocze spotkania prezydiów obydwu Izb, podczas których omawiane są bieżące problemy ważne dla środowisk zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  5. Architektoniczno-Budowlany Wieczór w Operze z okazji Dnia Budowlanych
  6. Piknik Architektoniczno-Budowlany z okazji Światowego Dnia Architektury

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę kontynuowania współpracy.

 

Poniżej zamieszczamy relację z pierwszej edycji Warsztatów inżyniera, które odbyły się w Wiśle.

 

W dniach 26-28 października 2021 r. odbyły się w Wiśle Małopolskie Warsztaty Inżyniera, których gospodarzem była Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a współorganizatorami wydarzenia – Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Budowlany. Warsztaty odbyły się przy istotnym udziale przedstawicieli Krajowej Rady Izby Architektów, Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków a także małopolskich organów architektoniczno-budowlanych i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Tematyka Warsztatów była bardzo przekrojowa i obejmowała aktualne i zróżnicowane praktyczne zagadnienia inwestycyjne, projektowe i wykonawcze, począwszy od problemów ze współpraca z Urzędem Konserwatorskim, poprzez sytuację prawną domków rekreacyjnych i murów oporowych, dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a skończywszy na zmianach w Projekcie Budowlanym.

Udział Architektów miał przede wszystkim charakter merytoryczny. Udało się nam przedstawić – w formie spójnych i rzeczowych prezentacji oraz głosów w dyskusji – punkt widzenia architekta, który jest zarówno projektantem, przedstawicielem inwestora, a chcąc nie chcąc także ”prawnikiem”, dokonującym bieżącej analizy tak dziurawego i permanentnie zmienianego prawa. Fachowa argumentacja i profesjonalizm naszych kolegów zapadły obecnym w pamięć i wpisały się w realizowany przez Radę Małopolskiej OIA program intensywnego udziału w procesie kształtowania wykładni prawa inwestycyjnego.

W obradach brali udział przedstawiciele Małopolskiej OIA: Jarosław Wilk – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Maciej Kubicki – przewodniczący Zespołu ds. legislacji, Marek Tarko – Przewodniczący Rady, Grzegorz Lechowicz – sekretarz Rady, przedstawiciele Krajowej Rady IA: Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes KRIA, Grzegorz Jachym – członek Prezydium, Wojciech Gwizdak sekretarz KRIA oraz Mariusz Kamiński – Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej OIA.

Covid uniemożliwił udział w wydarzeniu Maciejowi Nitce – członkowi Rady MPOIA i szefowi Warsztatu Architekta, który przygotował prezentację, dotyczącą dostępności do budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 (MT, GL, MN)

    Rada Małopolskiej OIA RP