partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 
 

Współpraca MPOIA RP i MOIIB

 

W środę, 9 lutego 2022 r., w siedzibie Małopolskiej OIA RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiono i podsumowano działania podejmowane w mijającej kadencji.

Obie Izby współpracowały na sześciu polach aktywności:

  1. Konferencja tematyczna, którą MPOIA RP organizuje od wielu lat.
  2. Małopolskie Warsztaty Inżyniera, których organizatorem jest MOIIB. Jesteśmy po pierwszej edycji warsztatów.
  3. Grupa robocza analizująca aspekty związane z praktyką prawa inwestycyjnego. Grupę tą, odpowiednio do tematyki podejmowanych zagadnień, tworzą przedstawiciele: Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich o/Kraków
  4. Robocze spotkania prezydiów obydwu Izb, podczas których omawiane są bieżące problemy ważne dla środowisk zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  5. Architektoniczno-Budowlany Wieczór w Operze z okazji Dnia Budowlanych
  6. Piknik Architektoniczno-Budowlany z okazji Światowego Dnia Architektury

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę kontynuowania współpracy.

 

Poniżej zamieszczamy relację z pierwszej edycji Warsztatów inżyniera, które odbyły się w Wiśle.

 

W dniach 26-28 października 2021 r. odbyły się w Wiśle Małopolskie Warsztaty Inżyniera, których gospodarzem była Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a współorganizatorami wydarzenia – Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Budowlany. Warsztaty odbyły się przy istotnym udziale przedstawicieli Krajowej Rady Izby Architektów, Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków a także małopolskich organów architektoniczno-budowlanych i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Tematyka Warsztatów była bardzo przekrojowa i obejmowała aktualne i zróżnicowane praktyczne zagadnienia inwestycyjne, projektowe i wykonawcze, począwszy od problemów ze współpraca z Urzędem Konserwatorskim, poprzez sytuację prawną domków rekreacyjnych i murów oporowych, dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a skończywszy na zmianach w Projekcie Budowlanym.

Udział Architektów miał przede wszystkim charakter merytoryczny. Udało się nam przedstawić – w formie spójnych i rzeczowych prezentacji oraz głosów w dyskusji – punkt widzenia architekta, który jest zarówno projektantem, przedstawicielem inwestora, a chcąc nie chcąc także ”prawnikiem”, dokonującym bieżącej analizy tak dziurawego i permanentnie zmienianego prawa. Fachowa argumentacja i profesjonalizm naszych kolegów zapadły obecnym w pamięć i wpisały się w realizowany przez Radę Małopolskiej OIA program intensywnego udziału w procesie kształtowania wykładni prawa inwestycyjnego.

W obradach brali udział przedstawiciele Małopolskiej OIA: Jarosław Wilk – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Maciej Kubicki – przewodniczący Zespołu ds. legislacji, Marek Tarko – Przewodniczący Rady, Grzegorz Lechowicz – sekretarz Rady, przedstawiciele Krajowej Rady IA: Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes KRIA, Grzegorz Jachym – członek Prezydium, Wojciech Gwizdak sekretarz KRIA oraz Mariusz Kamiński – Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej OIA.

Covid uniemożliwił udział w wydarzeniu Maciejowi Nitce – członkowi Rady MPOIA i szefowi Warsztatu Architekta, który przygotował prezentację, dotyczącą dostępności do budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 (MT, GL, MN)

    Rada Małopolskiej OIA RPWięcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach