partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Ze smutkiem przekazujemy informację, że 24 listopada 2011 r. zmarł Profesor arch. Wojciech Buliński – Architekt IARP.
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński był wychowawcą wielu pokoleń architektów. Wspominamy Go dziś jako znakomitego Architekta, Pedagoga i Człowieka wielkiej kultury.
Profesor Buliński był członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego I i II kadencji, za pracę w którym – w 2011 r. – otrzymał Złotą Honorową Odznakę Izby Architektów RP.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Rada MPOIA RP
 


Więcej aktualności