partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W załącznikach przekazujemy pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka wraz z stanowiskiem Komisji ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA RP dot. konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP