partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Poniżej załączamy zaproszenie skierowane ze współpracującego z MPOIA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Dołączamy się do tego zaproszenia.
Z satysfakcją pragniemy zauważyć, że to kolejny konkurs, sędziowany przez przedstawiciela MPOIA.
Rada MPOIA
 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

W imieniu Profesora Kazimierza Butelskiego, Kierownika Zakładu Architektury Społeczno – Usługowej A24

chciałabym serdecznie zaprosić Pana Prezesa oraz Wszystkich Członków Małopolskiej Izby Architektów na finisaż wystawy i uroczyste

ogłoszenie wyników konkursu studenckiego „Instytut Adama Mickiewicza w Kownie” ocenianego przez niezależne, międzynarodowe Jury.

Wręczenie nagród odbędzie się 19 marca 2018 r. o godzinie 15.30 na parterze w hallu, WA PK ul. Podchorążych 1.
Wystawa jest już otwarta. Zapraszamy wszystkich do oglądania.
Instytut imienia Adama Mickiewicza w Kownie był tematem ćwiczeń projektowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 dla studentów WA PK organizowanych przez Zakład Architektury Społeczno-Usługowej A24 pod Kierownictwem dr hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego, prof. PK,

w Zespole dr inż. arch. Witolda Gilewicza, mgr inż. arch. Marty Łukasik, mgr inż. arch. Magdaleny Zielińskiej.

 

Ogłoszenie wyników poprzedzi wykład prof. Liutaurasa Nekrošiusa, 

Dziekana Wydziału Architektury Vilnius Gediminas Technical University pod tytułem „City and School. Vilnius“.
Wykład odbędzie się 19 Marca 2018 r. o godzinie 14.45 w sali W2, WA PK ul. Podchorążych 1.

 

W załączniku przesyłam zaproszenia oraz plakat informujący o wydarzeniach z prośbą o rozpowszechnienie.

z wyrazami szacunku,

Marta Łukasik
A-24 Zakład Architektury Sołeczno - Usługo
wej WAPK

 

  • A24_IAM_KOWNO-plakat-B1-7
  • zaproszenie-wykad-2018
  • zaproszenie-wystawa-i-wreczenie-nagrod-2018


Więcej aktualności