partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Poniżej załączamy zaproszenie skierowane ze współpracującego z MPOIA Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Dołączamy się do tego zaproszenia.
Z satysfakcją pragniemy zauważyć, że to kolejny konkurs, sędziowany przez przedstawiciela MPOIA.
Rada MPOIA
 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

W imieniu Profesora Kazimierza Butelskiego, Kierownika Zakładu Architektury Społeczno – Usługowej A24

chciałabym serdecznie zaprosić Pana Prezesa oraz Wszystkich Członków Małopolskiej Izby Architektów na finisaż wystawy i uroczyste

ogłoszenie wyników konkursu studenckiego „Instytut Adama Mickiewicza w Kownie” ocenianego przez niezależne, międzynarodowe Jury.

Wręczenie nagród odbędzie się 19 marca 2018 r. o godzinie 15.30 na parterze w hallu, WA PK ul. Podchorążych 1.
Wystawa jest już otwarta. Zapraszamy wszystkich do oglądania.
Instytut imienia Adama Mickiewicza w Kownie był tematem ćwiczeń projektowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 dla studentów WA PK organizowanych przez Zakład Architektury Społeczno-Usługowej A24 pod Kierownictwem dr hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego, prof. PK,

w Zespole dr inż. arch. Witolda Gilewicza, mgr inż. arch. Marty Łukasik, mgr inż. arch. Magdaleny Zielińskiej.

 

Ogłoszenie wyników poprzedzi wykład prof. Liutaurasa Nekrošiusa, 

Dziekana Wydziału Architektury Vilnius Gediminas Technical University pod tytułem „City and School. Vilnius“.
Wykład odbędzie się 19 Marca 2018 r. o godzinie 14.45 w sali W2, WA PK ul. Podchorążych 1.

 

W załączniku przesyłam zaproszenia oraz plakat informujący o wydarzeniach z prośbą o rozpowszechnienie.

z wyrazami szacunku,

Marta Łukasik
A-24 Zakład Architektury Sołeczno - Usługo
wej WAPK

 

  • A24_IAM_KOWNO-plakat-B1-7
  • zaproszenie-wykad-2018
  • zaproszenie-wystawa-i-wreczenie-nagrod-2018


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP