partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zamieszczamy poniżej program międzynarodowej konferencji DREWNO W ARCHITEKTURZE - organizowanej przez PAN, WA PK i ICOMOS. 
Zapraszając do udziału informujemy równocześnie, że Małopolska OIA objęła Konferencję swoim patronatem.
 
  1. Program Konferencji
  2. Pismo MPOIA o objęciu Konferencji patronatem