partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Termin szkolenia: 17.11.2014 r.

 

Program Szkolenia:

15:45 – 16:00 - Rejestracja uczestników.

16:00 – 16:15 – Obowiązujące przepisy przy projektowaniu obiektów żywieniowo żywnościowych

16:15 – 17:00 – Projektowanie kiosków spożywczych, małych i dużych sklepów spożywczych

17:00 – 17:45 – Projektowanie punktów małej gastronomii oraz restauracji

17:45 – 18:00 – Pytania i dyskusja

 

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

ul. Kraszewskiego 36

30-110 Kraków

 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/190

lub telefonicznie pod nr telefonu 12 427 26 47

 

Dane do logowania:

 

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl