partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie dotyczące zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności budynków.

 

Termin szkolenia30.01.2014 r.

 

Program szkolenia:

  • 13:45 – 14:00 – Rejestracja uczestników szkolenia
  • 14:00 – 14:45 – Wskaźniki energetyczne budynku
  • 14:45 – 14:55 – Przerwa
  • 14:55 – 15:40 – Energooszczędności budynków w przepisach prawa
  • 15:40 – 16:00 – Pytania i dyskusja

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izby Architektów RP

Kraszewskiego 36

30-110 Kraków

Cel:

Omówienie zmian w przepisach prawa budowlanego obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku dotyczących energooszczędności budynków oraz zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

 

Aby zarejestrować się na szkolenie należy się zalogować!

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane tylko w formie elektronicznej. 

 

Informacje dotyczące szkolenia znajdą się na stronie: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/99