partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE:
 

„Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania”

 

INFORMACJE:

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. „Pierwsze kroki” – rozpoczynanie działalności projektowej (80 min)
    1. Forma organizacyjna, w jakiej możliwe jest prowadzenie działalności projektowej – zalety, wady, konsekwencje prawne (20 min)
    2. Pozyskiwanie tematów projektowych – czy możliwa jest reklama działalności projektowej? Jakie są dopuszczalne formy docierania do klientów? (20 min)
    3. Przynależność do samorządu zawodowego architektów – podstawowe zasady przynależności, konsekwencje prawne (20 min)
    4. Wycena prac projektowych – jaka jest prawna pozycja tzw. cenników? Jakie są podstawy dla określenia wysokości wynagrodzenia? Czym jest cena dumpingowa i jakie są ryzyka jej stosowania? (20 min)

Prezentacja szkolenia

TERMIN:

Rozpoczęcie 15.12.2021 r.  o godzinie 17:00

 

Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą platformy ZOOM.
Po zakończeniu webinarium przewidujemy możliwość odtworzenia nagrania na platformie www.WarsztatArchitekta.pl

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu – minimum 75% szkolenia – otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1056

  

ORGANIZATOR:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP

 

 

 Więcej aktualności