partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP,
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE:
 

„Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania”

 

INFORMACJE:

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. „Pierwsze kroki” – rozpoczynanie działalności projektowej (80 min)
    1. Forma organizacyjna, w jakiej możliwe jest prowadzenie działalności projektowej – zalety, wady, konsekwencje prawne (20 min)
    2. Pozyskiwanie tematów projektowych – czy możliwa jest reklama działalności projektowej? Jakie są dopuszczalne formy docierania do klientów? (20 min)
    3. Przynależność do samorządu zawodowego architektów – podstawowe zasady przynależności, konsekwencje prawne (20 min)
    4. Wycena prac projektowych – jaka jest prawna pozycja tzw. cenników? Jakie są podstawy dla określenia wysokości wynagrodzenia? Czym jest cena dumpingowa i jakie są ryzyka jej stosowania? (20 min)

Prezentacja szkolenia

TERMIN:

Rozpoczęcie 15.12.2021 r.  o godzinie 17:00

 

Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą platformy ZOOM.
Po zakończeniu webinarium przewidujemy możliwość odtworzenia nagrania na platformie www.WarsztatArchitekta.pl

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu – minimum 75% szkolenia – otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1056

  

ORGANIZATOR:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP

 

 

 Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach