partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt. 

Inwestor nie płaci - co dalej?

Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami

 

INFORMACJE:

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo na stronie: 
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1000

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu.

 

TERMIN:

Szkolenie odbędzie się 23.09.2021 r. (czwartek) o godz. 17.00

 

DANE DO LOGOWANIA:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie:
http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). 

Do zapisanych osób prześlemy łącze do webinaru, który odbędzie się przez aplikację click meenting.

 

PPROWADZĄCY:            

Szkolenie poprowadzi adwokat Dominika Szumała

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem szkolenia jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

 

Anna Kochanek

Zastępca kierownika biura

Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP

  

 Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach