partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo, Architekci IARP,

 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP, zaprasza na szkolenie.

 

O szkoleniu:

Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu:

1. Regulacje prawne (od 19.09.2020), a obmiary powierzchni.

2. Podstawy prawne stosowania Normy PN-ISO 9836:2015-12.

3. PN-ISO 9836:2015-12, a PN-ISO 9836:1997 – różnice.

4. Norma PN-ISO 9836:2015-12: definicje i metody obliczeń.

5. Praktyczne pytania i odpowiedzi odnośnie określania powierzchni (np. jak liczyć powierzchnie
pod ściankami działowymi?).

O prelegencie:   

dr inż. arch. Piotr Żabicki jest partnerem w pracowni Kuryłowicz & Associates.
Uprawnienia projektowe zdobył w 2001 roku, jest członkiem Izby Architektów RP, członkiem SARP,
rzeczoznawcą budowlanym i biegłym sądowym.

Termin szkolenia:            

od dnia 22 marca 2021 roku

Forma szkolenia:      

Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

Certyfikat

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział
na Platformie szkoleniowej IARP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu
w przeciągu jednego miesiąca.

Organizator

Krajowa Rada Izby Architektów RP
www.izbaarchitektow.pl

Forma szkolenia

Internetowe

Bezpośrednie łącze do szkolenia:

https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/349-okreslanie-powierzchni-i-
kubatur-w-projektowaniu

 

 

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Krawontka, Architekt IARP

Przewodniczący Podkomisji Szkoleń Zawodowych Architektów