partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie on-line pt. „Prawo budowlane – najnowsze zmiany", które odbędzie się w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w dniu 9.06.2020 r. (wtorek) o godz. 16:00.

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do Internetu.
Szkolenie poprowadzi arch. Mariola Berdysz – posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego. Orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej, a także jest współautorką publikacji książkowej Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 r. i publikacji książkowej Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000 r., oraz redaktorem publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka" – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/869

Dane do logowania:
Należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). 
Jednocześnie Prelegent prosi o przesyłanie pytań do nowelizacji Prawa Budowlanego, postara się na nie odpowiedzieć w trakcie szkolenia.Więcej aktualności