partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza w dniu 18.11.2019 r., o godz. 17.00 na szkolenie:

Warsztat BIM – modelowanie, zestawienie

Łącze do transmisji włącz TUTAJ

Program szkolenia:

 • 16.45–17.00 – Rejestracja uczestników
 • 17.00–19.00 – Warsztat BIM – modelowanie, zestawienie:
  • Wprowadzenie do tworzenia użytecznego modelu w BIM w programie Revit i Navisworks
  • Modelowanie budynku wielorodzinnego w oparciu o płaskie rysunki np. AutoCAD lub plik PDF – wczytywanie szablonu, ustawienie osi, poziomów, definiowanie przegród
  • Modelowanie dwóch typów mieszkań - tworzenie grup i zależności pomiędzy nimi
  • Tworzenie zestawień pomieszczeń w budynku wielorodzinnym
  • Prezentowanie projektu architektonicznego na arkuszu
  • Zestawienie ilościowe i przedmiar materiałów na podstawie modelu architektonicznego i konstrukcyjnego
  • Łączenie modelu architektonicznego i konstrukcyjnego w programie Navisworks

Prezentacja do szkolenia

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

 • mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha
 • mgr inż. Marcin Majta

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:

 1. w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/803
 2. lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Łącze dostępu do transmisji będzie aktywne TUTAJWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP