partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych cz.1.

Termin szkolenia: 29.10.2018 r. godz. 17.00,

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–18:15 – przedstawienie przypadków szczególnych dotyczących przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285).
  • 18:15–19:00 – Pytania i dyskusja

Prezentacja do szkolenia

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

  • dr inż. Marek Siara, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:

  1. w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/680
  2. lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu, prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.Więcej aktualności