partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się  spotkanie z Katarzyną Cięciak, zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu.

W trakcie spotkania, którego celem było nawiązanie relacji w zakresie edukacji, przedstawiono informacje dotyczące Programu Edukacji Architektonicznej oraz Programu Kształcenia Architektonicznego realizowanych od wielu lat przez MPOIA.

Przedstawione inicjatywy i dokonania spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem.

Pani Prezydent zgodziła się na współpracę i pomoc w inicjatywach przedstawionych przez Izbę. Zaproponowała również pomoc medialną w celu nagłośnienia wspólnych inicjatyw.

Małopolska Okręgowa Izbę Architektów reprezentowali: arch. Witold Zieliński –zastępca przewodniczącego Rady MpOIA oraz arch. Małgorzata Gruszka - członek Zespołu ds. Kształcenia przy Radzie MpOIA.