partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

 

W dniu 11 lutego miała miejsce uroczystość wręczenia uprawnień. Otrzymało je ... architektów.

Zebranych przywitał Wiceprzewodniczący Rady MpOIA Witold Zieliński.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  - arch. .... Witold Sztorc ? zapowiedział szykujące się wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

W dalszej części szef biura portalu WarsztatArchitekta arch. Maciej Nitka zaprosił zainteresowanych działalnością społeczną do włączenia się w działania prowadzone przez Izbę, opowiadając m.in. o Dniach Edukacji Architektonicznej w ramach których organizowany jest konkurs "Dom i ogród moich marzeń". Ponad to zachęcał również do aktywności internetowej i włączenia się w działania portali prowadzonych przez MpOIA: mpoia.pl oraz WarsztatArchitekta.pl  

 

{gallery}{/galery}