partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 7 stycznia 2015 r w siedzibie MPOIA odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia z władzami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Ze strony Uczelni dokument podpisał Dziekan WAPK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko.

 

Celem porozumienia jest współdziałanie Wydziału Architektury PK i Małopolskiej Izby Architektów RP na rzecz:

  • promowania roli i pozycji zawodu architekta w Państwie i w społeczeństwie, zgodnego z aktualnymi warunkami prawnymi, kulturowymi i społecznymi,
  • kształtowania programów nauczania,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i popularyzatorskich,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry naukowo dydaktycznej Uczelni,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów w trybie praktyk zawodowych,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw legislacyjnych.

 

W uroczystości wzięli udział także Prodziekan WAPK dr inż. arch. Rafał Zawisza, Wiceprzewodniczący MPOIA Witold Zieliński oraz Sekretarz MPOIA  arch. Grzegorz Lechowicz.


Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze w Polsce porozumienie o tak interesującej formule, zawarte pomiędzy Wydziałem Architektury wyższej uczelni a Okręgową Izbą Architektów RP.

MN