partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 7 stycznia 2015 r w siedzibie MPOIA odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia z władzami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Ze strony Uczelni dokument podpisał Dziekan WAPK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko.

 

Celem porozumienia jest współdziałanie Wydziału Architektury PK i Małopolskiej Izby Architektów RP na rzecz:

  • promowania roli i pozycji zawodu architekta w Państwie i w społeczeństwie, zgodnego z aktualnymi warunkami prawnymi, kulturowymi i społecznymi,
  • kształtowania programów nauczania,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i popularyzatorskich,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry naukowo dydaktycznej Uczelni,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów w trybie praktyk zawodowych,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw legislacyjnych.

 

W uroczystości wzięli udział także Prodziekan WAPK dr inż. arch. Rafał Zawisza, Wiceprzewodniczący MPOIA Witold Zieliński oraz Sekretarz MPOIA  arch. Grzegorz Lechowicz.


Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze w Polsce porozumienie o tak interesującej formule, zawarte pomiędzy Wydziałem Architektury wyższej uczelni a Okręgową Izbą Architektów RP.

MN

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP