partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Architekci Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP otrzymali zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Warsztaty dla Inwestora organizowane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.


Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 r. w siedzibie Wydziału, w godzinach od 9.00 do 12.00 i omówione na nim zostaną zaproponowane m.in. przez Radę MPOIA następujące tematy:

1. procedura zgłoszenia budowy oraz wykonywanie robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii remontów,

2. zabudowa śródmiejska i obszar śródmiejski,

3. ustalanie stron postępowania,

4. zmiana ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku wejścia w życie planu miejscowego wykluczającego inwestycję,

5. potrzeba uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadku wykonywania projektów aranżacji powierzchni biurowych przed dokonaniem odbioru budynku, który w projekcie budowlanym projektowany został w standardzie core & shell.

6. zgodność projektu budowlanego z zapisem decyzji środowiskowej uzyskanej przed wystąpieniem o decyzję wz,

7. etapowanie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem nakładania się na siebie zakresów poszczególnych etapów.


Rada MPOIA zachęca do udziału w spotkaniu. Tematy, które mają być omówione dotyczą zagadnień często spotykanych w praktyce projektowej i będzie okazja do zapoznania się ze stanowiskiem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w tych wszystkich kwestiach.

Rada MPOIA


Zaproszenie na Warsztaty