partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Architekci Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP otrzymali zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Warsztaty dla Inwestora organizowane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.


Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 r. w siedzibie Wydziału, w godzinach od 9.00 do 12.00 i omówione na nim zostaną zaproponowane m.in. przez Radę MPOIA następujące tematy:

1. procedura zgłoszenia budowy oraz wykonywanie robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii remontów,

2. zabudowa śródmiejska i obszar śródmiejski,

3. ustalanie stron postępowania,

4. zmiana ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku wejścia w życie planu miejscowego wykluczającego inwestycję,

5. potrzeba uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadku wykonywania projektów aranżacji powierzchni biurowych przed dokonaniem odbioru budynku, który w projekcie budowlanym projektowany został w standardzie core & shell.

6. zgodność projektu budowlanego z zapisem decyzji środowiskowej uzyskanej przed wystąpieniem o decyzję wz,

7. etapowanie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem nakładania się na siebie zakresów poszczególnych etapów.


Rada MPOIA zachęca do udziału w spotkaniu. Tematy, które mają być omówione dotyczą zagadnień często spotykanych w praktyce projektowej i będzie okazja do zapoznania się ze stanowiskiem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w tych wszystkich kwestiach.

Rada MPOIA


Zaproszenie na WarsztatyWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP