partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

13 maja odbyło się uroczyste posiedzenie Rady MpOIA. Przewodniczący Rady Marek Tarko złożył podziękowania i wręczył dyplomy kolegom, którzy wraz z upływem kadencji zakończyli pracę w Radzie MpOIA: kol. Andrzejowi Rymarczykowi, kol. Zenonowi Remiemu, kol. Wojciechowi Chmielewskiemu i kol. Mariuszowi Twardowskiemu oraz b. Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – kol. Marcinowi Włodarczykowi.

Kol. Borys Czarakcziew otrzymał dyplom i tytuł Honorowego Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów przyznany mu jednogłośną uchwałą Rady.

 

Następnie odbyło się robocze spotkanie z Delegatami na krajowy zjazd IARP. Delegaci zapoznali się z najważniejszymi elementami regulaminu zjazdów - informację tę przekazała p. mec. Elżbieta Witkowska. 

Kandydaci do krajowych organów izby zaprezentowali swoją osobę oraz program działania w nadchodzącej kadencji. Prezentacja ta pozwoli delegatom podjąć decyzje o głosowaniu na ich kandydatury.

  • DSC_7065
  • DSC_7070
  • DSC_7078
  • DSC_7080
  • DSC_7086
  • DSC_7126
  • DSC_7161