partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Warsztaty dla Inwestora”, które odbędzie się 20 lutego 2014 r. (czwartek), w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK w Krakowie, przy Rynku Podgórskim 1, w sali im. Franciszka Maryewskiego na drugim piętrze, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Tematem głównym spotkania będzie Powiatowy Zasób Geodezyjno – Kartograficzny w aspekcie procesu budowlanego. Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Maria Kolińska - Dyrektor Wydziału Geodezji.

Omówione także zostaną tematy zgłoszone przez Państwa w ostatnim czasie, tj.:

  • sposób obliczania charakterystycznych parametrów inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w kontekście warunków zapisanych w decyzji WZ (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, szerokość elewacji);
  • zagadnienia związane z etapowaniem inwestycji bądź występowaniem o pozwolenie na budowę na części terenu wskazanego w decyzji WZ.

 

Z poważaniem,

Jadwiga Warat-Hapońska

 

Dyrektor Wydziału