partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Katarzyną Urbańską, które odbędzie się 9 kwietnia (wtorek) o godz. 18:00 w siedzibie MPOIA.

BRAK WOLNYCH MIEJSCWięcej aktualności