partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W Białymstoku 26–28 maja 2022 r. odbył się Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Izb Architektów RP, którego organizatorem była Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP była reprezentowana na Konwencie przez:

  • Piotra Chuchacza – Przewodniczącego Rady MPOIA RP
  • Macieja Kubickiego – członka Rady, Koordynatora Zespołu ds. Legislacji przy Radzie MPOIA RP

W pierwszym dniu Konwentu, po rozpoczęciu obrad przez Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. Marcina Marczaka, odbyła się debata na temat propozycji zmian w Kodeksie Etyki Zawodowej Architekta. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, kol. Maria Jankowska-Olbratowska przedstawiła problemy oraz założenia dotyczące nowelizacji KEZA.

Kolejnym punktem programu były prezentacje dotyczące zasad redystrybucji środków finansowych jako jednego z elementów polityki finansowej IARP. Przewodniczący Rad izb okręgowych (Opolskiej – kol. Jakub Tomiczek i Świętokrzyskiej – kol. Marcin Kamiński) przedstawili problemy związane z funkcjonowaniem izb okręgowych o mniejszej liczbie członków oraz związane z tym analizy i propozycje mechanizmów redystrybucji. Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP kol. Wojciech Gwizdak przedstawił jedną z propozycji w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Małopolskiej OIA RP, kol Piotr Chuchacz zaprezentował filmową relację z prezentacji przedstawicieli MPOIA RP podczas konferencji w Tauron Arena, organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa, a następnie przedstawił schemat organizacji zespołowej pracy Rady MPOIA RP opartej na trójkowej odpowiedzialności, oraz związany z tym system finansowania aktywności Rady i zespołów roboczych.  

Po wystąpieniach, przedstawiciele izb okręgowych obecni na Konwencie podczas dyskusji odnieśli się do zaprezentowanych materiałów. W podsumowaniu wskazywano na potrzebę uruchomienia propozycji doraźnej pomocy izbom okręgowym tego wymagającym, natomiast konieczna jest kontynuacja prac nad modernizacją systemu finansowego Izby Architektów. System ten powinien podnieść standard organizacyjno-ekonomiczny funkcjonowania, ale również umożliwić rozwój aktywności we wszystkich zakresach podejmowanych obecnie przez Izbę.

(MK, MT, MN)Więcej aktualności