partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania za obecność oraz za możliwość zaprezentowania działań Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Mieliśmy również okazję wysłuchania informacji o aktualnych działaniach Izby Architektów RP, które zaprezentowali przedstawiciele:
– Krajowej Rady: Prezes, kol. Małgorzata Pilinkiewicz; Wiceprezes kol. Borysław Czarakcziew oraz członek KRIA kol. Łukasz Krawontka,
– Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Przewodnicząca kol. Małgorzata Włodarczyk,
– Komisji Prawa Zamówień Publicznych, Przewodniczący kol. Piotr Rudol.
Podczas dyskusji, rozmawialiśmy o tożsamości architektury i architektów, o warunkach pracy w tym o wynagrodzeniach, o randze zawodu architekta, a także o misji zawodu w kontekście jakości otaczającej nas przestrzeni.

W tym roku Sprawozdawcze Zjazdy Okręgowych Izb Architektów RP zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu członkowskiego IARP. W tym celu został przygotowany w systemie członkowskim moduł do głosowań nad uchwałami, w tym sprawozdaniami organów Okręgowych Izb Architektów RP. KRIA umieściła w systemie członkowskim uchwały i materiały będące przedmiotem zjazdu sprawozdawczego, przygotowane i przesłanie przez rady OIA RP.

Prosimy delegatów o przystąpienie do głosowania.

Głosowanie będzie trwać od dnia 27 marca 2021 r. od godziny 9:00 do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 20:00. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów.

 

 

 Więcej aktualności