partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Z inicjatywy Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 27 października 2020 r. odbyło się spotkanie na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dziekanem dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Ingardenem prof. KAAFM.

Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM, a samorządem zawodowym architektów. Strony zgodnie zadeklarowały chęć jej nawiązania w zakresie: organizacji zajęć z przedmiotu dotyczącego warunków wykonywania zawodu architekta, udziału przedstawicieli MPOIA RP w charakterze egzaminatorów zewnętrznych podczas obrony prac dyplomowych, a także przy organizacji wakacyjnych praktyk studenckich.

W spotkaniu z dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Ingardenem udział wzięli arch. Marek Tarko przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Witold Zieliński zastępca przewodniczącego Rady, koordynator zespołu ds. Kształcenia oraz arch. Piotr Chuchacz, członek Rady, koordynator Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu.