partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 433) byliśmy zmuszeni odwołać posiedzenie XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIA RP zaplanowane na 21 marca 2020 r.

W tej sytuacji, kierując się postanowieniami Uchwały Krajowej Rady Izby Architektów RP z 17 marca 2020 r., Rada Małopolskiej OIA RP podjęła decyzję o zwołaniu XV Sprawozdawczego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w formie elektronicznej. Było to możliwe, ponieważ Krajowa Rada IARP wprowadziła rozwiązania techniczne umożliwiające wykorzystanie platformy informatycznej Izby Architektów RP do przeprowadzenia zjazdu.

Delegaci za pośrednictwem systemu członkowskiego IARP, w okresie od 21 marca do 28 marca 2020 r., mieli możliwość zdalnego zapoznania się z dokumentami zjazdowymi i oddania głosu w ramach XV Sprawozdawczego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Warto odnotować, że w Małopolskiej OIA RP w głosowaniach wzięło udział 70 delegatów spośród 71 uprawnionych, dzięki czemu uzyskaliśmy najwyższą frekwencję w Polsce.
(pismo z Krajowej Rady oraz statystyki uczestniczenia w głosowaniach)

Podczas Zjazdu, przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania z działalności wszystkich organów Małopolskiej OIA RP wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, ponadto Zjazd udzielił absolutorium Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz przyjął preliminarz budżetowy na 2020 rok (protokół z wynikami głosowań)

Nie byłoby to możliwe, bez mobilizacji i aktywności Koleżanek i Kolegów Delegatów. Dzięki Ich odpowiedzialnej postawie, Izba Architektów RP, pomimo stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń – może bez przeszkód kontynuować swoją misję w 2020 roku.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom Delegatom za zaufanie i poparcie jakim obdarzyliście przedstawicieli organów oraz członków zespołów problemowych funkcjonujących w ramach Małopolskiej OIA RP.
Jest to źródło motywacji i powód do satysfakcji, ale też wielkie zobowiązanie dla tych wszystkich,
którzy angażują swój czas i potencjał w ramach współpracy na rzecz architektury i architektów.

Przy tej okazji pragniemy również podziękować za zaangażowaną i owocną współpracę w 2019 roku: Członkom organów MPOIA RP; Koleżankom i Kolegom aktywnie pracującym w zespołach problemowych; Współpracownikom Małopolskiej OIA RP; Pracownikom biura; Wolontariuszom, a także Partnerom, którzy zechcieli wspierać nasze działania.

Mamy także nadzieję na kontynuację twórczej współpracy w 2020 roku.

Rada Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności