partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

8 października br. podczas Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019, na zaproszenie Organizatora – Oddziału Krakowskiego SARP – odbył się panel dyskusyjny pt.: „Temat rzeka” przygotowany i prowadzony przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP. 

Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego wygłosił Marek Tarko, Przewodniczący Rady MPOIA RP (w załączeniu prezentacja).

Nawiązując do tematu tegorocznego Biennale „Połączenia – Miasto i Rzeka” MPOIA RP przygotowała dyskusję zapraszając do niej specjalistów z różnych dziedzin.

Zamierzeniem była próba pokazania roli architekta – koordynatora w publicznym dyskursie o przestrzeni.

Wykład wstępny przygotował Stanisław Deńko, Członek Rady MPOIA RP, Koordynator Forum Ekspertów ds. Urbanistyki, wraz z grupą studentów WA PK: Magdaleną Sznajder, Katarzyną Mierzwińską, Wojciechem Zakrzewskim i Mateuszem Wieczorkiem.

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja panelowa, która poprowadzili: Marek Tarko i Piotr Chuchacz

W panelu uczestniczyli:
Stanisław Deńko, architekt, Biuro Architektoniczne „Wizja”, Kraków
Tadeusz Zając, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Piotr Lewicki, Biuro Projektów Lewicki Łatak, Kraków
Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Konrad Myślik, pisarz, publicysta, były rzecznik prasowy Wód Polskich RZGW w Krakowie

Dyskusja przebiegała wg następujących założeń:
A. Rzeka
B. Rzeka i miasto
C. Rzeka i Kraków

Po raz pierwszy Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP miała okazję być wyłącznym organizatorem panelu dyskusyjnego w merytorycznej części Biennale. To wydarzenie podnosi prestiż naszej organizacji i promuje jej markę.

Pragniemy w tym miejscu podziękować kol. Marcinowi Pawłowskiemu (MPOIA RP) za koordynację całości przygotowań do Panelu.

Gorące podziękowania składamy także Oddziałowi Krakowskiego SARP – na ręce Prezesa Bohdana Biś Lisowskiego za zaproszenie do udziału w tym tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu.

Prezentacja wprowadzająca.

 • 001-MBA_ICE_Krakow
 • 004-MBA_ICE_Krakow
 • 012-MBA_ICE_Krakow
 • 035-MBA_ICE_Krakow
 • 041-MBA_ICE_Krakow
 • 045-MBA_ICE_Krakow
 • 046-MBA_ICE_Krakow
 • 065-MBA_ICE_Krakow
 • 079-MBA_ICE_Krakow
 • 088-MBA_ICE_Krakow
 • 100-MBA_ICE_Krakow
 • 104-MBA_ICE_Krakow
 • 114-MBA_ICE_Krakow
 • 117-MBA_ICE_Krakow
 • 120-MBA
 • 121-MBA_ICE_Krakow
 • 148-MBA_ICE_Krakow
 • 158-MBA_ICE_Krakow
 • 179-MBA_ICE_Krakow
 • 181-MBA_ICE_Krakow


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP