partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY


KRAKÓW 2021


Kondycja świata w ciągu ostatnich kilku dekad ulega głębokiej przemianie. Podział środowiska na naturalne i przekształcone zaczyna wykazywać galopujące zmniejszanie się rezerw tego pierwszego i dojmująco uciążliwy rozrost drugiego. Eksploatacja naturalnych zasobów przekroczyła wydolność w skali globalnej na tyle, że nie ma już wątpliwości co do perspektywy ich rychłego wyczerpania. Poszukiwanie nowych źródeł i redukcja zapotrzebowania stają się głównymi wytycznymi przemodelowania większości dziedzin życia człowieka. Wiele aspektów tych zmian dotykają architektury w jej różnorodnych przejawach. Jednym ze sposobów osiągnięcia nowych jakości, przy jednoczesnym zahamowaniu destrukcyjnych konsekwencji, jest wdrożenie praktycznych działań dla ponownego użycia przedmiotów, obiektów, przestrzeni. Powszechny w historii naszej cywilizacji liniowy przepływ materii-energii: ze źródła do „śmietnika”, powinien być przekształcony w cykl zamknięty – recykling. Zamiast budować wyłącznie „nowe”, trzeba nauczyć się używać „stare” na nowo.

Dlatego tematem wiodącym tegorocznej edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021 jest hasło

„RE-USE”

 

Ma ono również szczególne znaczenie w okresie trwającej od dwóch lat pandemii, kiedy zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymuszają konieczność zmiany funkcji budynków i przestrzeni publicznych.

Organizatorom tegorocznej edycji przyświeca idea łączenia i integrowania krakowskiego środowiska architektonicznego. Powołana Rada Programowa Biennale 2021 składa się z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich, Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, oraz redakcji A&B.

MBA Kraków 2021 odbędzie się w dniach 26-27 października 2021 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Będzie również transmitowane w Internecie.  

  • W tym roku Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP poprowadzi panel wprowadzający w tematykę Biennale pt.: „ŻYCIE OBIEKTÓW, DZIELNIC, MIAST swoboda działań w istniejących strukturach przestrzennych”
  • Kuratorem panelu jest arch. Piotr Chuchacz – zastępca przewodniczącego Rady MPOIA
  • Moderatorami będą arch. Marek Tarko przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz kurator panelu arch. Piotr Chuchacz

 

Początek 26 października br. (wtorek) o godzinie 10.00

Z uczestnikami panelu, specjalistami i autorytetami różnych dziedzin, będziemy rozmawiać o życiu obiektów, dzielnic i miast, a także na tematy związane z głównym hasłem Biennale. Podczas zaledwie 180 minut, będziemy zastanawiać się, co sprawia, że mimo cywilizacyjnych doświadczeń i ogromnego zasobu wiedzy, coraz trudniej zapanować nad przestrzenią otaczającą człowieka. W jaki sposób zarządzać mnogością czynników i uwarunkowań? Jak wytyczać i kształtować kierunki zmian? Jak nadawać im nowe życie? Jakie powinno być niezbędne przygotowanie zawodowe i etyczne, aby rozważnie, sprawnie i efektywnie kreować i zarządzać przestrzenią.

Planowany harmonogram panelu:

10:00 – 10:10 Wprowadzenie: arch. Marek Tarko, przewodniczący Rady MPOIA

10:10 – 11:30 Część pierwsza panelu.

Zasady rozwoju struktur miejskich. Rola przestrzeni w kształtowaniu postaw społecznych. Narzędzia planowania przestrzennego.

11:30 – 11:50 Przerwa

11:50 – 12:55 Część druga panelu.

Rewitalizacja przestrzeni, stref, obiektów. Wykształcenie, przygotowanie, profesjonalizacja zadań

12:55 – 13:00 Podsumowanie: arch. Piotr Chuchacz, zastępca przewodniczącego Rady MPOIA

 

Tego samego dnia o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż dwóch wystaw zorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP

  • Wystawa I - „Projekty niezrealizowane”. Każdy architekt czegoś… nie zrealizował. I dowód tego trzyma w swojej wyobraźni, na półce w pracowni, w plikach komputera. Często to bardzo osobiste projekty i ogromne emocje, które im towarzyszyły. Towarzyszyły ich powstawaniu, towarzyszyły „wyrokowi”, że jednak „znowu do szuflady”. Pora wyciągnąć je na światło dzienne. To wszak nasze dziedzictwo. Tym cenniejsze, że dotychczas skrywane. Dla takich ukrytych perełek dedykowana jest ta  wystawa.
    Kuratorem wystawy „Projekty niezrealizowane” jest arch. Witold Zieliński – wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP.
  • Wystawa II – prezentacja laureatów „Salonu Architektury”, czyli dzieł naszych Koleżanek i Kolegów, nagrodzonych werdyktem, wydanym przez wszystkich architektów małopolskich – członków MPOIA RP.
    Kuratorem „Salonu Architektury” jest arch. Maciej Nitka, członek Rady MPOIA RP, szef Warsztatu Architekta.

 

arch. Witold Zieliński
Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP

 

Partnerzy panelu MPOIA RP:

 

 

Więcej aktualności