partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 23 marca odbył się XIV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
 
Delegaci obradowali pod przewodnictwem kol. Piotra Rudola.

Przyjęto sprawozdania Rady i organów MPOIA, Rada MPOIA otrzymała absolutorium, uchwalono także budżet na kolejny rok i przyjęto zgłoszone uchwały (zostaną opublikowane na stronie mpoia.pl).
 
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-022
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-032
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-034
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-044
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-049
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-056
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-062
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-063
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-064
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-076
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-081
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-091
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-100
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-114
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-121
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-122
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-132
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-136
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-138
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-152
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-155
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-160
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-174
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-192


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP