partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 23 marca odbył się XIV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
 
Delegaci obradowali pod przewodnictwem kol. Piotra Rudola.

Przyjęto sprawozdania Rady i organów MPOIA, Rada MPOIA otrzymała absolutorium, uchwalono także budżet na kolejny rok i przyjęto zgłoszone uchwały (zostaną opublikowane na stronie mpoia.pl).
 
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-022
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-032
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-034
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-044
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-049
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-056
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-062
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-063
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-064
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-076
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-081
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-091
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-100
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-114
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-121
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-122
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-132
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-136
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-138
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-152
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-155
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-160
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-174
 • 2019-03-23-XIV-Zjazd-Spr_MPOIA-RP-192