partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

VI edycja Konferencji tematycznej Małopolskie Okręgowej Izby Architektów RP

Architekt, Inżynier Budownictwa. Różne Zawody – wspólny cel.

W dniach 9–10 listopada w przeddzień rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości w hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, spotkali się architekci i inżynierowie budownictwa by rozmawiać o współpracy obu zawodów. Konferencja została zorganizowana przy merytorycznym wsparciu Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz we współpracy z Małopolską Okręgowa Izbą Inżynierów Budownictwa.

Przed konferencją, również w hotelu Czarny Potok, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Izby Architektów RP, a także Konwent przewodniczących okręgowych izb architektów.

Konferencję rozpoczął Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej IARP Marek Tarko oraz Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Mirosław Boryczko.


Część I
konferencji poprowadził zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP Witold Zieliński. 

Pierwsza prezentacja poprzedzona została wstępem Grzegorza Jachyma – członka Krajowej Rady IARP. Prezentację pt. „Społeczny podział ról i coraz wyższe wymagania zawodowe” wygłosił Paweł Chwastek (MPOIA) omawiając zmiany w zakresie umiejętności budowlanych budowniczych – architektów począwszy od Renesansu, poprzez skomplikowany system edukacji w trzech różnych zaborach - kończąc na przed i powojennym systemie kształcenia technicznego. Pozwoliło to zebranym na porównanie zakresu skali procesu zmian w wyodrębnianiu się poszczególnych zawodów związanych z budownictwem.
Drugim wydarzeniem tej części była prezentacja „studium przypadku” – dwóch obiektów zrealizowanych w plenerze Beskidów. Prezentacji dokonał współautor nagradzanych projektów – Wojciech Świątek (SWOIA) omawiając realizacje platformy widokowej w Woli Kroguleckiej oraz enklawy przyrodniczej „Bobrowisko” w Starym Sączu.
Część I zakończyły wystąpienia Małgorzaty Włodarczyk (MPOIA), Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów, Wojciecha Gwizdaka (SWOIA) Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów oraz dr. Stanisława Kaczmarczyka Zastępcy Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Wspólnym tematem ich prezentacji były problemy kształcenia architektów i inżynierów budownictwa oraz rozwijanie predyspozycji zawodowych.

W przerwie zebrani zapoznali się z prezentacją partnera Konferencji – firm Okno-Pol i Al-Tech

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny. Debatę pn. „Architekt, Inżynier Budownictwa. Warunki Wykonywania Zawodu” poprowadzili wspólnie Witold Zieliński (MPOIA) oraz Marcin Kamiński (Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej OIA). Uczestnikami Panelu byli: Wojciech Gęsiak (MAOIA) wiceprezes Krajowej Rady IA, Piotr Rudol (MPOIA), Renata Święcicka (Przewodnicząca Rady Podkarpackiej OIA), mec. Joanna Sikora (Radca Prawny MOIIB). Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z warunkami wykonywania zawodu,  a także w zakresie zamówień publicznych. Omawiano problemy wynikające ze źle sporządzanych umów.  Podnoszono także aspekty  współpracy obu zawodów w zakresie działań inwestycyjnych.


Pierwszy dzień obrad zakończyła prezentacja realizacji unikatowego przedsięwzięcia jakim jest trwająca obecnie budowa „Ścieżki w koronach drzew i wieży widokowej w Krynicy Zdroju (Słotwiny)”. O tajnikach projektu i kwestiach technicznych opracowania konstrukcji opowiadali autorzy projektu: Jan Karpiel Bułecka (MPOIA) oraz Stanisław Karczmarczyk (MOIIB). Honorowe miejsce podczas tej prezentacji zajmowała imponujących  rozmiarów makieta obiektu. Podczas prezentacji obecni byli także bezpośredni wykonawcy makiety i projektu, którzy po wykładzie chętnie i zajmująco opowiadali zgromadzonym wokół makiety o wyzwaniach, rozwiązaniach technicznych oraz o fascynującej przygodzie zawodowej.

Wieczór zakończyła tradycyjna kolacja w chacie góralskiej, której położenie z dala od okien pokoi hotelowych pozwoliło dłużej niż zwykle cieszyć się wieczorem, towarzystwem i dźwiękami góralskiej muzyki.

Dzień drugi Konferencji rozpoczął wykład prof. Bolesława Stelmacha Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Zebrani wysłuchali informacji o idei powstania Instytutu, o jego planach i bieżących działaniach. Przy okazji prof. Stelmach podzielił się swoimi poglądami na temat historii i osiągnięć na polu współpracy zawodów architekta i inżyniera budownictwa, oraz o obecnym chaosie przestrzennym. Po wykładzie wywiązała się krótka dyskusja o jakości przestrzeni. Dziękując Prelegentowi Marek Tarko (prowadzący tę część Konferencji) zadeklarował, że MPOIA RP zwracać się będzie do Instytutu o patronat nad inicjatywami edukacyjnymi realizowanymi w Małopolsce.

Kolejne wykłady miały wspólny tytuł „Jakość przestrzeni publicznej – role architektów i inżynierów budownictwa”. Stanisław Deńko (MPOIA) przypomniał projekt i realizację Ambasady Polskiej w New Delhi prezentując unikalne dziś zdjęcia z budowy obiektu. Z kolei Stanisław Karczmarczyk (MOIIB) zaprezentował wyjątkowo skomplikowane realizacje elementów konstrukcyjnych i całych obiektów, które – w jego opinii – pozwoliły na osiągnięcie udanego efektu dzięki harmonijnej współpracy architekta i konstruktora.

W przerwie zebrani zapoznali się z prezentacją partnera Konferencji – firmy FAKRO.


Po przerwie zostały zaprezentowane dwa wystąpienia pod wspólnym tytułem: Samorząd zawodowy architektów oraz samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w praktyce. Wystąpienia te zaprezentowali arch. Elżbieta Gabryś Sekretarz Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wojciech Dobrzański Skarbnik Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W swoich prezentacjach prelegenci przedstawili specyfikę działań podejmowanych przez Izby Okręgowe.

Ostatnim wydarzeniem Konferencji był panel dyskusyjny: Architekt, Inżynier Budownictwa. Różne zawody – wspólny cel.

Wzięli w nim udział: Małgorzata Pilinkiewicz Prezes Krajowej Rady Izby Architektów, Mirosław Boryczko Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Marek Tarko Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Piotr Chuchacz członek Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Panel ten był podsumowaniem obydwu dni konferencji. Zwrócono uwagę na kontekst przestrzenny oraz cel, jakiemu służą obydwa zawody: architekta oraz inżyniera budownictwa. Tym celem jest jakość przestrzeni i przyszłość społeczeństwa. Wyrażono ubolewanie z powodu braku przedstawiciela Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa w konferencji Krynickiej. Odbyła się również dyskusja której motywem przewodnim było 5 celów związanych z warunkami wykonywania zawodu, które mogłyby stać się celami wspólnymi obu Samorządów:

 1. Procedury przetargowe i konkursy
 2. System obejmujący zakres usługi, ubezpieczenie OC, wycenę i umowę ramową
 3. Dokumentacja projektowa: projekt podlegający zatwierdzeniu, projekt wykonawczy. Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu
 4. Prawo autorskie
 5. Odpowiedzialność i kompetencje

Konferencję zakończyło podsumowanie Prezes KRIA Małgorzaty Pilinkiewicz oraz Przewodniczącego MOIIB Mirosława Boryczki.


 • DSC_2183-Copy
 • DSC_2192-Copy
 • DSC_2196-Copy
 • DSC_2223-Copy
 • DSC_2232-Copy
 • DSC_2329-Copy
 • DSC_2339-Copy
 • DSC_2345-Copy
 • DSC_2354-Copy
 • DSC_2356-Copy
 • DSC_2371-Copy
 • DSC_2390-Copy
 • DSC_2391-Copy
 • DSC_2395-Copy
 • DSC_2407-Copy
 • DSC_2411-Copy
 • DSC_2413-Copy
 • DSC_2426-Copy
 • DSC_2444-Copy
 • DSC_2454-Copy
 • DSC_2458-Copy
 • DSC_2460-Copy
 • DSC_2474-Copy
 • DSC_2479-Copy
 • DSC_2481-Copy
 • DSC_2493-Copy
 • DSC_2501-Copy
 • DSC_2512-Copy
 • DSC_2521-Copy
 • DSC_2588-Copy
 • DSC_2598B-Copy
 • DSC_2623-Copy
 • DSC_2627-Copy
 • DSC_2633-Copy
 • DSC_2654-Copy
 • DSC_2681-Copy
 • DSC_2696-Copy
 • DSC_2767-Copy
 • DSC_2778-Copy
 • DSC_2785-Copy
 • DSC_2815-Copy
 • DSC_2844-Copy
 • DSC_2906-Copy
 • DSC_2939-Copy
 • DSC_2942-Copy
 • DSC_2957-Copy
 • DSC_2973-Copy
 • DSC_2995-Copy
 • DSC_3015-Copy
 • DSC_3061-Copy
 • DSC_3079-Copy


Więcej aktualności