partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się ostatnie w IV kadencji MPOIA spotkanie w siedzibie Izby. NA zaproszenie Przewodniczącego Rady przybyli członkowie organów statutowych, delegaci na zjazd krajowy, członkowie zespołów roboczych oraz osoby aktywnie wspomagające działania MPOIA spoza jego struktur.
Przewodniczący Rady Marek Tarko podziękował zabranym za czteroletnią pracę i wręczył dyplomy wraz z katalogami Wystawy Architekci Małopolski 2017 oraz wydawnictwem z Konferencji Krynica 2017 r.


Więcej aktualności