partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 7.02.2018 o godzinie 16.00 odbyło się ostatnie zebranie obwodowe z planowanych dziewięciu. Ze względu na brak kworum wyznaczono nowy termin zebrania na godzinę 16.15. Spotkanie otworzył  Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP kol. arch. Witold Zieliński.

W następnej kolejności wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Zebrania. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany kol. arch. Jarosław Wilk – Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP. Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków poszczególnych komisji.

W  trakcie zebrania wybrano 7 delegatów na Zjazd Okręgowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w osobach:

 1. Dorota Verey
 2. Jolanta Wąsik
 3. Paweł Wieczorek
 4. Jarosław Wilk
 5. Małgorzata Włodarczyk
 6. Dorota Zaucha-Rybka
 7. Witold Zieliński

W przerwie podczas której liczono głosy kol. Bożena Nieroda, Anna Serafin, Witold Zieliński i Piotr Chuchacz przedstawili prezentacje oraz informacje dotyczące działalności Izby w ostatnim roku. W zebraniu udział wzięło 21 członków MPOIA RP.
Na zakończenia wszyscy uczestnicy Zebrania otrzymali izbowe Kalendarze.

 • 9-05
 • 9-08
 • 9-09
 • 9-12
 • 9-15
 • 9-18
 • 9-19
 • 9-21
 • 9-23
 • 9-26
 • 9-30
 • 9-36
 • 9-41
 • 9-53
 • 9-55