partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 7.02.2018 o godzinie 16.00 odbyło się ostatnie zebranie obwodowe z planowanych dziewięciu. Ze względu na brak kworum wyznaczono nowy termin zebrania na godzinę 16.15. Spotkanie otworzył  Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP kol. arch. Witold Zieliński.

W następnej kolejności wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Zebrania. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany kol. arch. Jarosław Wilk – Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP. Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków poszczególnych komisji.

W  trakcie zebrania wybrano 7 delegatów na Zjazd Okręgowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w osobach:

 1. Dorota Verey
 2. Jolanta Wąsik
 3. Paweł Wieczorek
 4. Jarosław Wilk
 5. Małgorzata Włodarczyk
 6. Dorota Zaucha-Rybka
 7. Witold Zieliński

W przerwie podczas której liczono głosy kol. Bożena Nieroda, Anna Serafin, Witold Zieliński i Piotr Chuchacz przedstawili prezentacje oraz informacje dotyczące działalności Izby w ostatnim roku. W zebraniu udział wzięło 21 członków MPOIA RP.
Na zakończenia wszyscy uczestnicy Zebrania otrzymali izbowe Kalendarze.

 • 9-05
 • 9-08
 • 9-09
 • 9-12
 • 9-15
 • 9-18
 • 9-19
 • 9-21
 • 9-23
 • 9-26
 • 9-30
 • 9-36
 • 9-41
 • 9-53
 • 9-55


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP