partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 3.02.2018 r. odbyło się zebranie siódmego, liczącego 200 członków obwodu. Rozpoczęcie Zebrania było zaplanowane na godz. 10:00. Ze względu na brak kworum wyznaczono drugi termin na godz. 10:15. W zebraniu wzięło udział 19 członków MPOIA. Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Marek Tarko dokonał otwarcia Zebrania.

Następnie Zebranie wybrało Prezydium w składzie:

 • Przewodniczący – Anna Serafin,
 • Zastępca Przewodniczącego – Bogdan Siedlecki,
 • Sekretarz – Piotr Rudol.

Zebranie przyjęło porządek obrad, a następnie dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Po ukonstytuowaniu się komisji, Zebranie wyłoniło 11 kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Marek Tarko, przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Spośród kandydatów zostało wybranych 8 delegatów:

 1. Stanisław Podgórny
 2. Zenon Remi
 3. Piotr Rudol
 4. Małgorzata Rusnak
 5. Andrzej Rymarczyk
 6. Anna Serafin
 7. Bogdan Siedlecki
 8. Jan Skąpski

Po zakończeniu obrad zostały rozdane izbowe kalendarze.

 • 7-03
 • 7-04
 • 7-06
 • 7-11
 • 7-16
 • 7-27
 • 7-37
 • 7-40
 • 7-43
 • 7-50
 • 7-55
 • 7-67
 • 7-73
 • 7-77