partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W środę 21 grudnia w siedzibie MPOIA odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie. Tym razem w świątecznej atmosferze na tradycyjnym opłatku zebrali się członkowie Rady, Okręgowych Komisji: Rewizyjnej, Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, Zespołów Roboczych, Delegaci na Krajowy Zjazd IARP, adwokaci z biura prawnego MPOIA, pracownicy Biura MPOIA, Redakcji Portalu i zaproszeni Goście.

Zaproszenie przyjęli i obecnością swą zaszczycili min.: wiceprezydent M. Krakowa – Elżbieta Koterba, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Agnieszka Damasiewicz, Prodziekan WAPK dr arch. Rafał Zawisza, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr Stanisław Karczmarczyk,  Prezes Oddziału Krakowskiego SARP arch. Bohdan Biś – Lisowski.

Do zebranych osób życzenia skierował Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko, który podsumował kończący się rok. Następnie głos zabrali także p. Elżbieta Koterba, Stanisław Karczmarczyk i Bohdan Biś – Lisowski.

Jak co roku spotkanie było okazją do rozmów i przekazania wzajemnych życzeń.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP