partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W środę 21 grudnia w siedzibie MPOIA odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie. Tym razem w świątecznej atmosferze na tradycyjnym opłatku zebrali się członkowie Rady, Okręgowych Komisji: Rewizyjnej, Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, Zespołów Roboczych, Delegaci na Krajowy Zjazd IARP, adwokaci z biura prawnego MPOIA, pracownicy Biura MPOIA, Redakcji Portalu i zaproszeni Goście.

Zaproszenie przyjęli i obecnością swą zaszczycili min.: wiceprezydent M. Krakowa – Elżbieta Koterba, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Agnieszka Damasiewicz, Prodziekan WAPK dr arch. Rafał Zawisza, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr Stanisław Karczmarczyk,  Prezes Oddziału Krakowskiego SARP arch. Bohdan Biś – Lisowski.

Do zebranych osób życzenia skierował Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko, który podsumował kończący się rok. Następnie głos zabrali także p. Elżbieta Koterba, Stanisław Karczmarczyk i Bohdan Biś – Lisowski.

Jak co roku spotkanie było okazją do rozmów i przekazania wzajemnych życzeń.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7