partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 3 sierpnia miała miejsce uroczystość wręczenia uprawnień. Otrzymało je 43 architektów.

Zebranych przywitał Przewodniczący Rady MpOIA kol. arch. Marek Tarko. Dyplomy wręczali: kol. arch. Marek Tarko, arch. Witold Sztorc – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Stanisław Nesterski – wiceprzewodniczący OKK.

W dalszej części przedstawiciele Rady poinformowali zebranych o pracach MPOIA oraz możliwościach współpracy.

Zagadnienia związane ze szkoleniami prowadzonymi dla członków MPOIA przedstawił kol. arch. Witold Zieliński – wiceprzewodniczący Rady.

Uroczystość zakończyła tradycyjna lampka wina.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5