partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

KOMUNIKATY I STANOWISKA MPOIA RP to zbiory opracowań problemów związanych z prawnymi kwestiami pracy projektowej. Zostały one przygotowane przez Radę MPOIA RP przy współpracy Zespołu Rzeczoznawców oraz Zespołu ds. Legislacji działających przy Radzie.

Treść publikowanych Komunikatów uzyskała akceptację odpowiedniej instytucji: Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wojewódzkiego lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, właściwego ministra, adekwatnie do treści stanowiska.

Stanowiska – to opracowania zawierające interpretacje przepisów opracowane przez Zespół Rzeczoznawców i przyjęte przez Radę MPOIA RP. Stanowiska publikowane na stronie nie mają jeszcze akceptacji UW, po uzyskaniu akceptacji przekształcane są w Komunikaty Rady.

Rada MPOIA RP