partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol
 • Stanowisko nr 1 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie ustalenia tytułu inwestycji w dokumentacji Projektu Budowlanego
 • Stanowisko nr 2 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie definicji domu w zabudowie bliźniaczej, bliźniaka
 • Stanowisko nr 3 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie wymogu sprawdzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
 • Stanowisko nr 4 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości pomieszczeń przy stropach pochyłych
 • Stanowisko nr 5 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie lokalizacji budynków względem lasu
 • Stanowisko nr 6 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie interpretacji definicji antresoli
 • Stanowisko nr 7 Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie procedury wydawania zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • Stanowisko nr 8 oraz analiza Rady MPOIA RP oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MPOIA RP z 26.06.2021 r. w sprawie prawa do kierowania budową i robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 • Stanowisko nr 9 Rady MPOIA RP z dnia 23.07.2020 r. w sprawie pomiaru wysokości budynku w kontekście stropodachu klatki schodowej
 • Stanowisko nr 10 Rady MPOIA RP z dnia 4.05.2022 r. w sprawie procedur związanych z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej i dostępności inwestycji do drogi publicznej
 • Stanowisko nr 11 Rady MPOIA RP z dnia 16.05.2022 r. w sprawie interpretacji przepisów, po wejściu w życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko nr 12 Rady MPOIA RP z dnia 27.07.2023 r. w sprawie zawartości projektu budowlanego oraz obowiązku zamieszczania podpisów projektantów na poszczególnych elementach dokumentacji projektowej