partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Komisja ta została rozwiązana z dniem 11 maja 2017 roku uchwałą nr 087/2017 Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Dotychczasowe obowiązki w/w Komisji przejęła Okręgowa Komisja Samopomocowa, która została powołana tą samą uchwałą w dniu 11 maja 2017 r.