partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Rada MPOIA RP powołała Okręgową Komisję Samopomocową.

W dniu 11 maja 2017 roku uchwałą Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP została powołana Okręgowa Komisja Samopomocowa.

Powołanie OKS jest realizacją obowiązku wynikającego z uchwały nr 10 Trzynastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w sprawie utworzenia Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego. Zgodnie z tą uchwałą, działanie KFZ-P w pierwszym roku będzie polegało na udzielaniu jedynie zapomóg. Zasady udzielania pomocy w regulowaniu opłat członkowskich, których podstawą jest odrębny regulamin, nie ulegają zmianie. OKS przejmuje obowiązki dotychczasowej Komisji ds. Pomocy w Regulowaniu Płatności i Składek Członkowskich.