partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego

Zmiana lokalizacji budynku względem zatwierdzonego projektu

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opinia KRIA ws porozumienia GINB, SARP i PZiTB