partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol
Przyłącz się do monitorowania rynku zamówień na prace projektowe.
Od Twojego zaangażowania zależy poprawa warunków naszej pracy.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

28 stycznia 2018 r. przesłaliśmy do Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz Rad Okręgowych Izb Architektów RP opracowane w naszym Okręgu dokumenty: „Certyfikacja postępowań konkursowych" i "Ramowy projekt umowy na prace projektowe" oraz prezentację „Monitoring konkursów architektonicznych, doświadczenia i wnioski” przedstawioną podczas Konferencji „Przestrzeń i ekonomia” w Krynicy-Zdroju (27 i 28 października 2017 r.).

Opracowanie to jest efektem pracy Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP. Skupiliśmy się nad treścią regulaminów, projektami umów a także kwalifikacjami członków składów sędziowskich.

Przesłanie materiałów oraz ich niniejsza publikacja są odpowiedzią na duże zainteresowanie Koleżanek i Kolegów z innych Izb Okręgowych oraz kierowanych do nas próśb o ich udostępnienie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi badaniami, interwencjami, przedstawiamy wynikające z nich wnioski i cele. Jesteśmy przekonani o konieczności rozszerzenia prowadzonych w Małopolsce metodycznych działań, mających na celu poprawę warunków naszej pracy, podnoszenia poziomu zaufania społecznego i odbudowy prestiżu zawodu architekta.

Zapraszamy Wszystkich do włączenia się w te działania.
Zapraszamy również osoby nieposiadające jeszcze uprawnień.


Prosimy o kontakt z biurem
telefoniczny: 12 427 26 47
W temacie prosimy wpisać: zwwz (monitoring)
arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

arch. Piotr Chuchacz
Koordynator Zespołu
Warunków Wykonywania Zawodu
przy Radzie Małopolskiej OIA RP


załączniki: